כללים לטיפוח גינה אורגנית

הגינון והחקלאות האורגנית בישראל תופסים תאוצה בשנים האחרונות וכחלק ממגמה זו מעדיפים חלק גדול מבעלי הגינות לבסס את הטיפול בגינה על העקרונות האורגניים. גידולים אורגנים איכותיים ובריאים יותר, משום שהטיפול בהם הוא בחומרים טבעיים וללא חומרים כימיים שמזיקים לסביבה, לאדם ולבעלי החיים. מעבר לכך, בשל הקרבה של הגינה הביתית לילדים, מעדיפים רבים להמנע מריסוס בחומרים כימיים ומהסכנות הטמונות בכך ומאפשרים לטבע לעשות את העבודה.

בטיפוח גינה אורגנית יש להקפיד על מספר כללים:

1. יש להעדיף זנים חזקים העמידים למחלות, ולכן זקוקים להגנה חיצונית מעטה.

2. יש להשקות את הגינה בכמות מדודה כדי למנוע הווצרות רקבונות.

3. בגינון האורגני נעשה שימוש בקומפוסט כדשן עיקרי. זיבול נכון בקומפוסט מעשיר את מצע הגידול בחומר אורגני, שכולל את כל המרכיבים הנחוצים לצמח, זאת בנוסף לתרומתו לחסכון במים ולעיקור מחלות קרקע.

4. החקלאות האורגנית מבוססת על מיזוג מושלם עם הטבע, מכיוון שכל צמח זקוק לתנאים מתאימים. בגינון האורגני משתדלים שלא להתחכם עם הטבע, ולגדל כל צמח בעונת הגידול האופטימלית שלו. מומלץ להתיעץ לגבי הצמחים המתאימים לכל עונה עם אנשי מקצוע.

5. בגינון האורגני משתדלים לשמור על איזון בין המזיקים, שהם אויבי הצמח, לבין "האויבים הטבעיים" שהם אויבי המזיקים. איזון זה מאפשר לאויבים הטבעיים להתמודד בהצלחה עם המזיקים, וזאת מבלי להשתמש בתכשירים כימיים לדיכוי אוכלוסית המזיקים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here