בכתבה הבאה ניתנות הנחיות כיצד להכין תוכנית הפעלה להשקיה נכונה וחסכונית של גן הנוי. השקיה נכונה מחייבת הקצבת מים מדויקת לצמחי הגן השונים, לשם כך יש צורך בהכנת תוכנית הפעלה, אשר בעזרתה ייקבעו מנות המים להשקיית אזורי הגן השונים במהלך חודשי השנה.

גן הנוי כולל מגוון רב של צמחים. הדבר מקשה על ידיעת צריכת המים המדויקת של כל צמח. למרות זאת, לפי ניסיון מצטבר, אנו יודעים לסווג צמחים באופן גס, לאלה הצורכים כמויות מים גדולות, בינוניות או חסכני מים. אנו משתדלים לשתול בסמיכות צמחים שזיקתם למים דומה, ואז ניתן לחשב לגבי הפעלת הברז המשקה אותם את מנת המים, האופיינית לאותה קבוצה השונה והנפרדת מברזים אחרים.

צריכת המים של הצמחים מושפעת מאופי הצמח ומתנאי הסביבה באזור הגידול (טמפ', עצמת קרינה, לחות יחסית, רוחות וכו'), תנאים אלה משתנים בעונות השנה השונות ובאזורים שונים בשל התנאים הגיאוגרפיים.

מקדם התאדות מגיגית

מדידת התאדות מים מגיגית בכל אזור ובכל עונה עשויה לתת לנו מידע ומקדם לגבי צריכת המים של הצמחים, שכן התאדות מים חופשיים מגיגית מושפעת מתנאי הסביבה ונמצאת במתאם טוב עם תצרוכת המים של הצמת.

המכון המטראולוגי מפרסם ממוצע רב שנתי של התאדות מגיגית בכל עונה ובכל אזור. אם אנו יודעים את המתאם בין נתוני ההתאדות מגיגית לבין תצרוכת המים בפועל ע"י הצמח, הרי שיש לנו כלי מספרי טוב ופשוט לחישוב מנות המים.

המתאם נעשה בניסיונות בשטח, ונמצא שמקדם גבוה יחסית קיים לגבי פרחי עונה וורדים, מקדם בינוני – לגני מדשאות, ומקדם נמוך – למספר צמחי כיסוי, שיחים ועצים ממוצא ים תיכוני וכד'.

נתוני התאדות מגיגית:

ניתן להשתמש בטבלאות של נתוני ממוצעים רב שנתיים של התאדות מגיגית, המצורפים. כל גנן יבחר את נתוני התחנה המתאימה לאקלים הגן לפי האזור בוא נמצא הגן.

קביעת מרווח ההשקיה:

מרווח ההשקיה נקבע על פי יכולת ניצול המים של הצמח מהקרקע. דבר זה מותנה בד"כ בסוג הקרקע ובאופי מערכת השורשים של כל צמח, לכן על הגנן לקבוע ע"פ ניסיונו את מרווחי ההשקיה בהתאם לאופי הצמח ולסוג הקרקע. בד"כ בקרקעות קלות מאוד וחוליות יש צורך להשקות לעתים תכופות במנות קטנות, ואילו בקרקעות כבדות ובינוניות ניתן לרווח את ההשקיה למנות גדולות יותר.

1. טבלת מרווחי הזמן בין ההשקיות להשקית גינות נוי בקיץ (בימים)

2. טבלת מנות מומלצות לצריכת מים של קבוצות צמחי הגן

(לפי מקדם התאדות מגיגית, להשקיה ללא הצמאת צמחי הגן)

3. טבלת לוח התאדות יומית – רב שנתית ממוצעת (מ"מ)

תוכנית הפעלה

לצורך חישוב מנת השקיה לכל הפעלה (ברז) יש למדוד את שטחי הגן ולחלקם לאזורי השקיה (הפעלות) – דשא, שיחים, עצים, ורדים וכו'. לכל ברז יש להכין תוכנית הפעלה חודשית ושנתית בהתייחס לצריכת המים של הצמחים לפי נתוני התאדות, הדומים לאלה של אזור הגן ולפי מקדמי התאדות של קבוצות הצמחים השונות. משקים ע"פ תוכנית ההפעלה שהוכנה ומשפרים את ההשקיה ע"פ מצב הצמחים בגן. תוכנית הפעלה כזו מאפשרת יעילות בהשקיה הן מבחינת תכנון נכון וחסכני של משק המים בגן הנוי והן מבחינת צריכת המים של הצמחים.

טיפים לחישוב זמן ההשקיה לפתיחה:

במידה ואינכם יכולים לקבל את נתוני הממטיר מהיצרן, ובהנחה כי כל ממטיר מוציא בממוצע כ- 500 ליטר בשעה,
יש להכפיל את כמות הממטירים שעל כל קו בנפרד ב- 500 60. ולחלק ב- כך נקבל את כמות המים בליטרים שמוציא הקו כולו בדקה.

נחלק את "מנת המים להשקיה" (תוצאת החישוב) למספר זה, ונקבל את הזמן שעלינו לפתוח את הקו בדקות. יש לציין כי חישובים אלו הם בקירוב, לחישוב מדוייק יותר יש לבקר בשטח ולבדוק תנאים נוספים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here